Zabytki

Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krasowicach

Dodaj do planera

Kościół w Krasowicach powstał w 1620 r. jako świątynia ewangelicka. Został zbudowany na planie krzyża, ma konstrukcję szkieletową z wypełnieniem ceglanym, jest otynkowany i pomalowany na kolor biały. W roku 1852 oraz 1911 przeszedł renowację. W nawie poprzecznej, na piętrze mieści się galeria ze zdobionymi balustradami. Nad zakrystią oraz bocznymi przybudówkami znajdują się loże, do których prowadzą zewnętrzne schody. Na największą uwagę zasługuje XVIII-wieczny ołtarz, w którego środkowej części podziwiać można obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Z podobnego okresu pochodzi drewniana ambona oraz ławy i organy.

W świątyni znajdują się również bezcenne relikwie w postaci kości z wypalonym napisem „Królowo Wszechmocna uchroń przed zgubą, otul swym płaszczem świat” oraz „św. Antoni broń nas od zguby”.

W wieży wzniesionej na planie kwadratu znajduje się dzwon pochodzący z 1657 r., na którym wyryto napis Sebastian Gotz goss mich, co można przetłumaczyć jako Odlał mnie Sebastian Gotz.

Wyznacz trasę