Zabytki

Kościół pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Miejscu

Dodaj do planera

Brakuje źródeł dotyczących najstarszego kościoła w Miejscu, można jednak wnioskować, że istniał już w średniowieczu. Świadczyć o tym mogą zabytki przenoszone do kolejno powstających w tej miejscowości świątyń, m.in. gotycka pieta. Pierwszy, protestancki kościół był drewniany, z murowaną zakrystią. Ufundował go baron Arnolf Kottulinsky z Jelcza w 1565 r. Niemalże sto lat później nastąpiła rekatolizacja tych terenów, a w 1721 r. powstała nowa, również drewniana świątynia, która przetrwała do roku 1928. Wtedy to wybudowano obecny kościół, według projektu Franza Overkotta z Wrocławia. Jego bryła jest uproszczona, ale nawiązuje do stylu barokowego. Na szczególną uwagę zasługują resztki dekoracji sgraffitowej, renesansowy portal do zakrystii oraz barokowy ołtarz i ambona z XVIII w. Świątynia znajduje się w dawnych granicach miejscowości Świerczów, po których zachowała się pierwotna fosa.

Na roztaczającym się wokół kościoła cmentarzu parafialnym zachowała się zabytkowa, neogotycka kaplica z figurą św. Jana Nepomucena.

Panorama 3D

Wyznacz trasę