Zabytki

Kościół pw. św. Michała Archanioła w Michalicach

Dodaj do planera

Drewniana, XVII-wieczna świątynia wznosi się nad brzegami Zalewu Michalickiego. W jej wyglądzie przeważają polskie cechy architektoniczne, co odróżnia ją od innych drewnianych kościołów w okolicy, w których dostrzec można naleciałości pruskie. Michalicki kościół znajduje się na namysłowskim Szlaku Architektury Drewnianej i jest jednym z lepiej zachowanych zabytków. Zbudowano go w stylu barokowym, na planie kwadratu i posadowiono na granitowych fundamentach. Jego głównym budowniczym był cieśla Miller ze Starego Miasta, które dziś stanowi część Namysłowa. O istniejącej w tym samym miejscu wcześniejszej świątyni świadczy gotycka ościeżnica z drzwiami, której pochodzenie ustalone zostało na XIII w. Potwierdzają to pierwsze wzmianki na temat kościoła z roku 1288. Obecna świątynia powstała z inicjatywy ks. Jerzego Brzóski, który już w 1592 r. podjął starania o budowę kościoła, prace ukończono zaś w roku 1614. Wieżę, która również przetrwała do czasów współczesnych, dobudowano niemalże sto lat później, w roku 1730.

Wyznacz trasę