Informacje praktyczne

Szpital w Namysłowie

Dodaj do planera

Zespół obecnych budynków szpitalnych powstał w latach 1911–12 i zarówno podczas pierwszej, jak i drugiej wojny światowej zajmowany był przez szpital wojskowy, w którym leczenie przechodzili niemieccy żołnierze. Pod koniec drugiej wojny światowej stał się szpitalem wojsk radzieckich. W latach 1946–47 został przejęty przez ojców bonifratrów, pierwotnych właścicieli, którzy utworzyli w nim Zakład Leczenia Dzieci Niedorozwiniętych i Epileptyków. W roku 1953 szpital ponownie przeszedł w ręce wojska, tym razem polskiego, jednak już trzy lata później został przekazany władzom cywilnym miasta. Jesienią 1956 r. przeniesiono tu szpital z ulicy Dzierżyńskiego i od tamtej pory działa w tym miejscu Szpital Powiatowy im. Janusza Korczaka.

Warto wspomnieć, iż historia opieki szpitalnej w Namysłowie sięga 1384 r., kiedy to biskup wrocławski Wacław zezwolił na wybudowanie w mieście szpitala, a raczej przytułku dla ubogich. Budynek wzniesiono w pobliżu klasztoru klarysek, prawdopodobnie na skwerze przy zbiegu obecnych ulic 3 Maja i Dubois. W latach 1405–09 przy szpitalu postawiono murowaną kaplicę pw. Świętego Ducha i św. Jerzego, która pełniła również funkcję kościoła. Zabudowania nie przetrwały do czasów nam współczesnych.

Wyznacz trasę