Zabytki

Dawny klasztor franciszkanów

Dodaj do planera

Założenie zakonne istniejące w tym miejscu pierwszy raz wzmiankowane było już w 1285 r., w roku 1321 pojawiła się nazwa konwentu pw. Najświętszej Panny Marii. W 1. poł. XV w. wybudowano nowy klasztor przy istniejącym już wcześniej kościele. W czasach reformacji dom zakonny przeszedł w ręce protestantów i został przekształcony w magazyn i szpital, powrócił do franciszkanów w roku 1671. Niedługo jednak bracia zakonni mogli zajmować swój odzyskany dom, bowiem już w 1682 r. zabudowania zostały zniszczone przez pożar. Po udanej odbudowie, w roku 1783 miał miejsce kolejny pożar, który strawił konstrukcję dachową oraz budynki mieszkalne. Po raz kolejny udało się odbudować klasztor, jednak w efekcie XIX-wiecznej sekularyzacji został on przekształcony w browar.

Do czasów nam współczesnych zachowało się zachodnie skrzydło klasztoru, obecnie pełniące funkcje plebanii oraz kancelarii parafialnej.

Wyznacz trasę