Zabytki

Ratusz w Namysłowie

Dodaj do planera

Historia jednego z najważniejszych budynków w mieście, czyli ratusza, sięga 2. poł. XIV w. Do dziś jest on jednym z najlepiej zachowanych zabytków Namysłowa. Pierwotnie reprezentował styl gotycki, w latach późniejszych został przebudowany według założeń renesansu.

W latach 1374–78 powstała część główna budynku, natomiast wieża, której obecna wysokość wynosi 57 m, została wzniesiona kilka lat później. Na początku XV w. dobudowano sukiennice, postawiono ławy chlebowe i szewskie, a w 1622 r. na wieży zamontowano zegar, wymieniony na nowszy dopiero w roku 1928. Na historii ratusza odcisnęły swe piętno pożary. Najbardziej dotkliwe zniszczenia powstały w latach 1483 i 1619, udało się jednak przywrócić obiektowi jego świetność. W XVIII w. powstał budynek wagi miejskiej, a w latach 20. XIX w. wyszynk piwa, umieszczony w ratuszowych piwnicach.

W 2002 r., na podstawie opracowania dra Czesława Lasoty, dra Andrzeja Legendziewicza i architekta Jerzego Burmity, pod kierunkiem prof. Edmunda Małachowicza z Politechniki Wrocławskiej przeprowadzono regotyzację budynku i przywrócono mu architektoniczny charakter epoki. Obecnie w ratuszu mieści się Urząd Stanu Cywilnego, biuro kluczborskiej prokuratury, oddział ZUS, biura i restauracja.

Przebywając w okolicy ratusza, codziennie o godzinie 12.00 można usłyszeć hejnał namysłowski – utwór na trzy trąbki skomponowany przez Eugeniusza Odoja, wieloletniego nauczyciela Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia oraz zasłużonego obywatela miasta.

Wyznacz trasę