Zabytki

Kościół pw. Oczyszczenia NMP w Bukowiu

Dodaj do planera

Nie jest znana dokładna data powstania kościoła w Bukowiu, jednak umownie przyjmuje się XV w. Z wieku XVI z pewnością pochodzi nawa boczna, wzniesiona od południowej strony świątyni, a z wieku XVII wieża z ośmiobocznym hełmem, niepołączona bezpośrednio z wnętrzem. Kościół był kilkakrotnie odnawiany, prowadzono w nim prace renowacyjne, zmieniano także pokrycie dachowe.

We wnętrzu świątyni znajduje się kilka cennych zabytków, na uwagę zasługuje przede wszystkim późnorenesansowy ołtarz główny pochodzący z ok. 1600 r., z namalowaną sceną Ostatniej Wieczerzy. Interesująca jest także barokowa, marmurowa chrzcielnica z puklowaną czarą, w środku której znajduje się cynowa misa z inskrypcją oraz sceną chrztu w Jordanie, z datą 1715. Wyposażenie kościoła stanowią również wartościowe obrazy Umycia Nóg i Adoracji Dzieciątka, datowane na przełom XVII i XVIII w. Osobliwością jest pająk wykonany z mosiądzu, pochodzący z wieku XVIII. Warto przyjrzeć się drewnianemu chórowi, na którego parapetach namalowane są sceny: Wąż Miedziany, Ukrzyżowanie, Wizja Eliasza oraz Wniebowstąpienie.

Wezwanie kościoła jest związane ze świętem Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny, potocznie zwanym świętem Matki Boskiej Gromnicznej.

Panorama 3D

Wyznacz trasę