Zabytki

Zespół pałacowo-parkowy w Woskowicach Małych

Dodaj do planera

Pałac w Woskowicach Małych leży w zabytkowym parku, powstałym na przełomie XVIII i XIX w. Na jego terenie znajduje się również staw oraz widokowy pagórek. W źródłach historycznych nie zachowały się szczegóły dotyczące pierwotnej rezydencji, wiadomo jednak, iż współcześnie znana nam budowla powstała w 1800 r., na zrębie poprzedniej. Obecny, dwukondygnacyjny pałac z piwnicami i wieżą, jest murowany z cegły i otynkowany. W pobliżu części rezydencjonalnej znajduje się część folwarczna. Warto zwrócić uwagę na dawny dom zarządcy, parterowy budynek z gankiem kolumnowym, datowany na połowę XVIII w., oraz na dawną stajnię, wzniesioną w konstrukcji tzw. muru pruskiego i monumentalny, trzykondygnacjowy spichlerz. Elewacja pałacu jest bogato zdobiona ryzalitami, neogotyckimi detalami i gzymsami. Ciekawa jest również brama wjazdowa, z jeleniami na cokołach.

Pałac był dwukrotnie przebudowywany w latach 1872–74, w 1912 r. dobudowano do niego ganek oraz wykusz. Obecnie mieści się tutaj Ośrodek Lecznictwa Odwykowego im. Mieczysława Buxakowskiego.

Wyznacz trasę