Zabytki

Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Namysłowie

Dodaj do planera

Świątynia znajdująca się przy ulicy Staromiejskiej uważana jest za najstarszą w Namysłowie. Pierwsze wzmianki o niej można znaleźć w źródle z 1286 r., w którym pojawia się imię proboszcza Dytryka ze Starego Miasta. Informacje zawarte w dokumencie pozwalają również na wysnucie wniosku, iż staromiejski kościół pełnił wówczas rolę centrum parafii. Być może jednak kościół jest jeszcze starszy – wzmianki z 1233 r. mówią o istniejącej wówczas świątyni obsługiwanej przez kapelana Idziego.

Obecny kościół, zbudowany z cegły i kamienia polnego, ma wyraźne cechy gotyckie. Wewnątrz na uwagę zasługuje przede wszystkim barokowy ołtarz główny, pochodzący z 2. poł. XVII w. oraz późnogotycka rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem, datowana na XV w. Ciekawy jest również drewniany chór muzyczny z 1600 r. W okresie reformacji kościół został przejęty przez wspólnotę ewangelicką, dopiero w 1645 r. powrócił do katolików. Pierwotnie funkcjonował pod wezwaniem Wszystkich Świętych, obecnie wezwanie prawdopodobnie zyskał dopiero w połowie XIX w., kiedy papież Pius IX ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu NMP.

Wyznacz trasę