Atrakcje turystyczne

Mury obronne Namysłowa – ul. Staszica

Dodaj do planera

Dzięki prowadzonym w ostatnich latach intensywnym pracom oraz środkom z unijnego projektu „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część północna” została przeprowadzona gruntowna renowacja murów przy ulicach Staszica oraz Piastowskiej, co znacząco podniosło atrakcyjność obiektu.

Podczas prac renowacyjnych odcinka murów przy ulicy Staszica udało się wyodrębnić kilka faz ich powstawania. Pierwsze dwie miały miejsce na początku XIV w., kiedy to wzniesiono z cegły, na kamiennym fundamencie, mur kurtynowy – czyli zamykający dziedziniec. Kolejna faza przypadła na przełom XV i XVI w. i wiązała się przede wszystkim z budową baszty łupinowej, do której wzniesienia potrzebne było rozebranie fragmentu muru. Grubość ścian tej baszty sięgała 60 cm. W późniejszych wiekach mur był przebudowywany i rozbudowywany, prawdopodobnie z XVIII w. pochodzi fragment cienkiego muru, który dochodził do budynku straży pożarnej, na lata międzywojenne jest zaś datowana część dobudowana do pobliskiej szkoły – wtedy to mur stał się zewnętrzną ścianą przybudówki, w której umieszczono dwa otwory drzwiowe. Zostały one jednak zamurowane podczas prac w latach 90. XX w., wtedy wzmocniono również fundamenty oraz konstrukcję baszty.

Panorama 3D

Wyznacz trasę