Zabytki

Kapliczka Matki Bożej z Lourdes

Dodaj do planera

Na terenie kościoła pw. Narodzenia NMP i św. Marcina w Strzelcach znajduje się kilka murowanych z cegły kapliczek. Trzy z nich – Matki Bożej z Lourdes, Dobrego Pasterza oraz św. Idziego zostały w ostatnim czasie poddane renowacji. Każda z nich przykryta jest dwuspadowym dachem, na jego dwóch frontowych krawędziach znajdują się sterczyny, a pomiędzy nimi krzyż.

Kapliczkę Matki Bożej z Lourdes można znaleźć po lewej stronie świątyni, stoi obok kapliczki Dobrego Pasterza. Figura w niej umieszczona przedstawia postać Maryi w biało-niebieskiej szacie, ze złożonymi do modlitwy dłońmi i wzrokiem skierowanym ku górze. Przez prawą rękę postaci przewieszony jest różaniec – to powszechne przedstawienie Matki Bożej. Maryja stoi na postumencie w formie głazu oplecionego kwiatami. Poniżej figury znajduje się wnęka, a w niej wmurowana jest tablica nagrobna.

Panorama 3D

Wyznacz trasę